Invitation til Studenterrådets generalforsamling 22/11 2014

Den 22. November 2014 kl. 16.00 afholder Studenterrådet ved RUC generalforsamling, hvor bestyrelse og formandskab skal vælges, Studenterrådets vedtægter skal godkendes og Studenterrådets arbejdsplan for 2015 skal vedtages. Den foreløbige dagsorden er vedhæftet som dokument nederst i denne nyhed. 

Vi regner med, at det bliver i Studenterhuset, men der kommer nærmere information ud 2 uger før Generalforsamlingens afholdelse med sted, tid og indkomne forslag til arbejdsplan og vedtægter samt opstillinger til formandskabet.

Alle studerende er velkomne og har taleret samt stemmeret. Der er oprettet et event på Studenterrådets hjemmeside: Studenterrådets Generalforsamling 2014 - hvor man kan melde sig til, hvis man deltager, sådan at vi kan købe ind til det antal, som kommer.

Der er opstillingsfrist til formandskabet den 31/10, hvor en skriftlig motiveret ansøgning skal være Studenterrådets nuværende formandskab i hænde. Ansøgningen bedes sendes til studenterraadet@studenterraadet.dk.

Forslag til vedtægtsændringer skal også være Studenterrådets formandskab i hænde senest den 31/10 og indsendes skriftligt til den ovenstående mailadresse.

Hvis man er interesseret i at høre mere om bestyrelsens arbejde eller er interesseret i selv at stille op til bestyrelsen, er man meget velkommen til at kontakte Studenterrådets formandskab inden generalforsamlingen enten ved at komme forbi på Studenterrådets kontorer i Studenterhuset i bygning 13 eller ved at skrive til ovenstående mail.

Vi glæder os til at se jer!