Foreløbige referat fra Studenterrådets ordinære generalforsamling

Hermed offentligøres det foreløbige referat fra Studenterrådets ordinære generalforsamling. Dette sker i henhold til den af generalforsamlingen vedtagende forretningsorden, hvoraf det fremgår at et foreløbigt referat skal offentligøres på Studenterrådets hjemmeside senest 10 hverdage efter generalforsamlingen. Hvorefter rettelser og kommentarer kan indsendes til formandskabet indtil 20 hverdage efter generalforsamlingen, dvs. d 29. december 2017.
Kommentarer og rettelser kan sende på Phillip@studenterraadet.dk