Kandidater til universitetsbestyrelsen


”Stop Pseudoinddragelse 
-Reel studenterindflydelse"

Der er behov for, at de studerendes stemme I højere grad sikres strukturelt på universitetet. 
Vi studerende er hverdagens eksperter, vi har nøglen til kvalitet på vores universitetDet er vores uddannelse, vores fremtid, og derfor er det også vigtigt, at det er vores stemme, der bliver hørt”Phillip Crilles Bacher
Kandidatstuderende
Global Studies


”Tid til Fordybelse og Fleksibilitet
- Stands Acceleration og Ensretning”

Vi studerende skal både have tid til faglig fordybelse og alt det andet studierelevante læring, der ikke måles i ECTS-point. Men realiteten er, at vi bliver presset igennem i sådan en grad, at det skranker vores
mulighed for at sammensætte vore
faglighed og vores mulighed for at
fordybe os” 


Marcus Turunen
5. semester
Filosofi & Social Videnskab STEM PÅ: rucvalg.dk